full screen background image

Natuurgerichte Principes


De behandelingen door een BATC therapeut vinden hun basis in de vijf natuurgerichte principes. Deze principes komen voort uit een aantal natuurlijke wetmatigheden. Om gezond te zijn en te blijven dienen elk van deze principes in evenwicht te zijn, ook in hun onderlinge samenhang. De vijf principes zijn niet slechts los van elkaar te zien, maar zijn ook onderling afhankelijk van elkaar. Zij zijn als een vlechtwerk en beïnvloeden elkaar. Een voorbeeld is dat wanneer iemand niet voldoende goede voeding tot zich neemt de energiehuishouding niet optimaal zal zijn. Wanneer iemand veel piekert zal dit het lichaam ook energie kosten. Er dient dus naar alle vijf de principes en hun onderlinge samenhang te worden gekeken. Hieronder kunt je, in de juiste volgorde weergegeven, een beknopte uitleg vinden over de vijf natuurgerichte principes volgens BATC.

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas gewerkt worden aan de principes prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

* Met Bioresonantie, Voetreflex, Ooracupunctuur, Shiatsu en Reiki behandelen we de verstoringen/blokkades in de energiestroom, zodat deze weer kan gaan stromen. 

2. Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

* Met behulp van verschillende vormen van massages, voetreflex, bioresonantie, ooracupunctuur brengen we jouw zenuwstelsel weer tot rust, waardoor je zelf meer lichaamsbewustzijn opbouwt en eerder de signalen van je lichaam herkent. Ook met bach bloesems en aromatherapie dragen we hieraan bij. Het gaat erom dat jij tijdig kunt ontspannen en zelf (weer) kunt aanvoelen wat goed voor je is. Met een rustig hoofd creëer je een goede voedingsbodem voor een gezond lichaam.

3. Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

* Met Bioresonantie en Ontzuren en Ontslakken meten we de mate van verzuring en kunnen we een goed advies geven op basis hiervan wat en hoe je kunt reinigen/ontzuren en hoe je je gezond weer goed kunt voeden. De verschillende massages, lichaamspakkingen en cupping dragen ook goed bij om de afvalstoffen via het lichaam kwijt te raken. 

4. Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

*Met Bioresonantie geef ik adviezen om tot een gezond en goed voedingspatroon te komen en je vitaminen en mineralenhuishouding goed aan te vullen. Bovenal leer je met de verschillende lichaamsgerichte behandelingen (massages, voetreflex en shiatsu) weer zelf te voelen wat wel en niet goed voor je is. Omdat voeding zoveel meer is, sta ik ook uitgebreid stil bij de geestelijke voeding. Dit doe ik zowel bij het voedingsadvies als bij coaching, maar ook tijdens het bespreken van de Bach Bloesems, Aromatherapie, Kruidenkuren en Suppletie. 

5. Geestelijk Welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

* Tijdens bespreken van de intake, coaching en bespreken van de bach bloesems die jou emotioneel & psycchisch ondersteunen sta ik hier met jou uitgebreid bij stil. Verschillende methoden zoals de Mir Methode en EFT pas ik tijdens de coaching toe om jou te bevrijden van oude pijnen. Op het moment dat je inziet hoe iets is ontstaan en je bent bereid te veranderen, heb je een krachtige voedingsbodem voor herstel. Daarnaast ben ik praktisch van aard en zal ik altijd met jou zoeken naar eenvoudige oplossingen om anders tegen problemen of uitdagingen aan te kijken. Het Helperhart - Kattegat 32-9, 9723 JP Groningen, 06-14241109, mail@helperhart.nl